سازگاری با زندگی آپارتمانی
4
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
3
حساسیت به محیط
4
تحمل تنهایی
1
تحمل آب و هوای سرد
2
تحمل آب و هوای گرم
4
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
5
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
5
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
5
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
5
ریزش پوست و مو
3
ریزش آب دهان
1
سادگی در تیمار
4
سطح سلامت عمومی نژاد
1
استعداد در چاقی
5
اندازه نژاد
2
سادگی در تعلیم دادن
1
هوشمندی و توان ذهنی
4
میل به استفاده از دهان
3
استعداد در شکار کردن
5
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
5
علاقمندی به مسافرت
5
سطح انرژی نژاد
4
توانایی و قدرت نژاد
5
نیاز به ورزش کردن
4
علاقه به بازی کردن
5

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید