سازگاری با زندگی آپارتمانی
3
5
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
2
4
حساسیت به محیط
2
3
تحمل تنهایی
5
4
تحمل آب و هوای سرد
5
1
تحمل آب و هوای گرم
2
4
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
2
5
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
1
5
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
1
4
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
1
5
ریزش پوست و مو
1
1
ریزش آب دهان
3
5
سادگی در تیمار
1
5
سطح سلامت عمومی نژاد
2
2
استعداد در چاقی
4
2
اندازه نژاد
4
2
سادگی در تعلیم دادن
2
1
هوشمندی و توان ذهنی
1
4
میل به استفاده از دهان
5
5
استعداد در شکار کردن
2
5
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
1
1
علاقمندی به مسافرت
2
5
سطح انرژی نژاد
2
5
توانایی و قدرت نژاد
2
1
نیاز به ورزش کردن
2
5
علاقه به بازی کردن
1
2

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید