سازگاری با زندگی آپارتمانی
3
3
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
2
2
حساسیت به محیط
2
5
تحمل تنهایی
5
2
تحمل آب و هوای سرد
5
4
تحمل آب و هوای گرم
2
3
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
2
5
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
1
5
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
1
2
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
1
4
ریزش پوست و مو
1
5
ریزش آب دهان
3
1
سادگی در تیمار
1
5
سطح سلامت عمومی نژاد
2
4
استعداد در چاقی
4
2
اندازه نژاد
4
4
سادگی در تعلیم دادن
2
5
هوشمندی و توان ذهنی
1
5
میل به استفاده از دهان
5
5
استعداد در شکار کردن
2
4
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
1
4
علاقمندی به مسافرت
2
2
سطح انرژی نژاد
2
5
توانایی و قدرت نژاد
2
5
نیاز به ورزش کردن
2
5
علاقه به بازی کردن
1
5

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید