سازگاری با زندگی آپارتمانی
3
5
3
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
2
5
3
حساسیت به محیط
2
3
4
تحمل تنهایی
5
3
2
تحمل آب و هوای سرد
5
3
1
تحمل آب و هوای گرم
2
1
4
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
2
5
5
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
1
4
3
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
1
4
1
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
1
5
2
ریزش پوست و مو
1
3
4
ریزش آب دهان
3
1
4
سادگی در تیمار
1
1
5
سطح سلامت عمومی نژاد
2
3
1
استعداد در چاقی
4
4
3
اندازه نژاد
4
1
4
سادگی در تعلیم دادن
2
3
5
هوشمندی و توان ذهنی
1
4
5
میل به استفاده از دهان
5
4
2
استعداد در شکار کردن
2
4
1
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
1
2
1
علاقمندی به مسافرت
2
2
2
سطح انرژی نژاد
2
2
3
توانایی و قدرت نژاد
2
3
3
نیاز به ورزش کردن
2
2
3
علاقه به بازی کردن
1
4
5

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید