سازگاری با زندگی آپارتمانی
3
5
2
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
2
5
1
حساسیت به محیط
2
3
4
تحمل تنهایی
5
3
1
تحمل آب و هوای سرد
5
3
5
تحمل آب و هوای گرم
2
1
3
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
2
5
5
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
1
4
5
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
1
4
5
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
1
5
5
ریزش پوست و مو
1
3
3
ریزش آب دهان
3
1
3
سادگی در تیمار
1
1
2
سطح سلامت عمومی نژاد
2
3
4
استعداد در چاقی
4
4
2
اندازه نژاد
4
1
3
سادگی در تعلیم دادن
2
3
2
هوشمندی و توان ذهنی
1
4
3
میل به استفاده از دهان
5
4
4
استعداد در شکار کردن
2
4
3
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
1
2
5
علاقمندی به مسافرت
2
2
5
سطح انرژی نژاد
2
2
5
توانایی و قدرت نژاد
2
3
3
نیاز به ورزش کردن
2
2
5
علاقه به بازی کردن
1
4
5

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید