دوره آموزش تخصصی تربیت سگ منتشر شد!
سازگاری با زندگی آپارتمانی
2
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
1
حساسیت به محیط
3
تحمل تنهایی
3
تحمل آب و هوای سرد
4
تحمل آب و هوای گرم
1
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
5
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
5
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
2
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
2
ریزش پوست و مو
3
ریزش آب دهان
5
سادگی در تیمار
5
سطح سلامت عمومی نژاد
3
استعداد در چاقی
4
اندازه نژاد
5
سادگی در تعلیم دادن
3
هوشمندی و توان ذهنی
2
میل به استفاده از دهان
4
استعداد در شکار کردن
2
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
2
علاقمندی به مسافرت
1
سطح انرژی نژاد
3
توانایی و قدرت نژاد
3
نیاز به ورزش کردن
4
علاقه به بازی کردن
4

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید