سازگاری با زندگی آپارتمانی
3
5
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
2
5
حساسیت به محیط
2
3
تحمل تنهایی
5
1
تحمل آب و هوای سرد
5
2
تحمل آب و هوای گرم
2
1
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
2
5
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
1
4
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
1
4
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
1
4
ریزش پوست و مو
1
5
ریزش آب دهان
3
1
سادگی در تیمار
1
5
سطح سلامت عمومی نژاد
2
1
استعداد در چاقی
4
5
اندازه نژاد
4
2
سادگی در تعلیم دادن
2
3
هوشمندی و توان ذهنی
1
2
میل به استفاده از دهان
5
2
استعداد در شکار کردن
2
3
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
1
2
علاقمندی به مسافرت
2
2
سطح انرژی نژاد
2
3
توانایی و قدرت نژاد
2
4
نیاز به ورزش کردن
2
3
علاقه به بازی کردن
1
5

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید