دوره آموزش تخصصی تربیت سگ منتشر شد!
سازگاری با زندگی آپارتمانی
5
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
5
حساسیت به محیط
3
تحمل تنهایی
1
تحمل آب و هوای سرد
2
تحمل آب و هوای گرم
1
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
5
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
4
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
4
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
4
ریزش پوست و مو
5
ریزش آب دهان
1
سادگی در تیمار
5
سطح سلامت عمومی نژاد
1
استعداد در چاقی
5
اندازه نژاد
2
سادگی در تعلیم دادن
3
هوشمندی و توان ذهنی
2
میل به استفاده از دهان
2
استعداد در شکار کردن
3
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
2
علاقمندی به مسافرت
2
سطح انرژی نژاد
3
توانایی و قدرت نژاد
4
نیاز به ورزش کردن
3
علاقه به بازی کردن
5

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید