سازگاری با زندگی آپارتمانی
3
5
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
2
5
حساسیت به محیط
2
3
تحمل تنهایی
5
3
تحمل آب و هوای سرد
5
3
تحمل آب و هوای گرم
2
1
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
2
5
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
1
4
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
1
4
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
1
5
ریزش پوست و مو
1
3
ریزش آب دهان
3
1
سادگی در تیمار
1
1
سطح سلامت عمومی نژاد
2
3
استعداد در چاقی
4
4
اندازه نژاد
4
1
سادگی در تعلیم دادن
2
3
هوشمندی و توان ذهنی
1
4
میل به استفاده از دهان
5
4
استعداد در شکار کردن
2
4
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
1
2
علاقمندی به مسافرت
2
2
سطح انرژی نژاد
2
2
توانایی و قدرت نژاد
2
3
نیاز به ورزش کردن
2
2
علاقه به بازی کردن
1
4

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید