سازگاری با زندگی آپارتمانی
3
مناسب بودن برای افراد تازه‌کار
2
حساسیت به محیط
2
تحمل تنهایی
5
تحمل آب و هوای سرد
5
تحمل آب و هوای گرم
2
برخورداری از رفتار دوستانه با خانواده
2
برخورداری از رفتار دوستانه با کودکان
1
رفتار دوستانه با سایر سگ‌ها
1
برخورداری از رفتار دوستانه با غریبه‌ها
1
ریزش پوست و مو
1
ریزش آب دهان
3
سادگی در تیمار
1
سطح سلامت عمومی نژاد
2
استعداد در چاقی
4
اندازه نژاد
4
سادگی در تعلیم دادن
2
هوشمندی و توان ذهنی
1
میل به استفاده از دهان
5
استعداد در شکار کردن
2
تمایل به پارس کردن یا زوزه کشیدن
1
علاقمندی به مسافرت
2
سطح انرژی نژاد
2
توانایی و قدرت نژاد
2
نیاز به ورزش کردن
2
علاقه به بازی کردن
1

اشتراک در خبرنامه پت بان

در جریان جدیدترین مطالب آموزشی ما قرار بگیرید